Pokojový termostat návod

Návod k instalaci bezdrátového termostatu SALUS 091TX+. PTje digitální prostorový termostat pro automatickou regulaci vytápění (chlazení) s .

Zjistěte možnost umístění rádiového přijímače v kotli. Termostat EUROTEMP 15je programovatelný termostat s týdenním režimem. Na termostatu lze nastavit pokojovou teplotu na komfortní úroveň, jste-li doma.

RT Univerzální pokojový termostat je určen k ovládání a sledování pokojové teploty a teploty ústředního topení . PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT- PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACI – ÚSPORA. NÁVOD K OBSLUZE Funkce přepínače: ( z levé strany) 1. PTje prostorový digitální termostat s podsvíceným displejem pro. Termostat instalujte na vhodné místo, kde jeho činnost nebude ovlivněna přímým .

Termostat AURATON 15je programovateln˘. DokáĎe auto- maticky nastavit pokojovou teplotu na komfortní úroveŔ, jste-li doma a sníĎit ji na ekonomickou . Honeywell CM7je programovatelný pokojový termostat, navržený pro účinné řízení vašeho systému topení, zajišťující komfortní teploty, jste-li doma a úspory. TP-83IR je programovatelný pokojový termostat s týdenním topným programem. Více informací – viz návod přijímací jednotky. První zapnutí BPT21: Po vložení baterií se na displeji zobrazí . Vám za Vaši důvěru a za nákup pokojového termostatu TS-10.

Ponechejte si tento návo abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! Programovatelný termostat pro ovládání topení nebo klimatizace. Začíná zjišťování teploty a LCD displej zobrazí pokojovou teplotu. Připojení pokojového termostatu Nea H a Nea HT bez použití rozvaděče pro regulaci. Tento servisní návod je doplňující a pokračovací informací pro.

Termostat je vybaven programy, z nichž u je možnost vlastního nastavení.