Uncategorized

Zákrytová deska šachty

Stavební dílec pro vodorovné zakrytí šachty, nad kterým je umístěn vyrovnávací prstenec nebo poklop. Minimální zkušební únosnost přechodových a zákrytových desek Fnmin.

IBrOLISOvANÉ KANALIZAčNí šACHTy dN 8typ Q. Horní uzávěr šachty složený z rámu a víka. Stavební dílec pro vodorovné zakrytí šachty, nad kterým je . Výhoda výstavby šachet z betonových prefabrikátů je ve zkrácení výstavby.

Zákrytové desky slouží k uzavření studničních šachet či jako poklop na skruž s vnitřním průměrem 10mm. Mohou být půlené nebo s různými kruhovými, . Rozměry šachty jsou v souladu s požadavky ČSN . Detail položky – základní – ZÁKRYTOVÁ DESKA ŠACHTY BBC – kó j. Betonové šachty DN 15dle ČSN EN 19s hrdlem a špicí. Zákrytová a přechodová deska DN 15vnější rozměr 18mm, z vibrolitého betonu, . Vsakovací systémy – Vsakovací šachty DN 15– síla stěny mm.

Betonové šachty DN 15dle ČSN EN 19s hrdlem a špicí – 1mm.

Kónusy a zákrytové desky jsou stavební dílce, které tvoří horní zakončení přechodové. Jedná se o stavební dílce revizních šachet, které slouží, které slouží ke . Qbez spodního zámku jako přechod mezi zděnou a prefabrikovanou šachtou. Zákrytová deska s revizním vstupem umožňuje snadný přístup do šachty, bez nutnosti manipulace s deskou.

Víko šachty tvoří železobetonová deska s osazeným vstupním poklopem. Zákrytová deska s plastovým vstupem při usazování; Vyústění . WN 15pro kanalizaci velkých rozměrů (Prefa-brno).