Uncategorized

Rosettská deska rozluštění

Rosettská deska (francouzsky: la pierre de Rosette) podle města Rosetta. Později pak pomocí desky rozluštil Jean-François Champollion hieroglyfické písmo, . Klíčový význam Rosettské desky spočívá v tom, že jsou na něm tři verze.

Silvestreovi de Sacymu podařilo v démotickém písmu rozluštit právě . Rosettská deska se dokonce stala součástí mírové smlouvy, kterou mezi sebou obě znepřátelené. Klíčový dokument pro rozluštění hieroglyfů. Rosettská deska ležela v písku téměř 2let, až v roce 17ji objevil.

O rozluštění hieroglyfů se pokoušeli i jiní, jak už bylo řečeno, deska . Rosettská stéla je ve skutečnosti pamětní deska, která otevřela dveře k rozluštění tajemství hierglyfů. Rosettská deska byla nalezena poblíž města Rašídu na . Rosettská deska (stéla) byla objevena v roce 17napoleonskou invazní. První pokusy o rozluštění hieroglyfů skončily fiaskem. Měl k dispozici kopii rosettské desky a poznatek, že egyptské písmo se dělí na . Rosettská deska (stéla) je kamenná deska z černého bazaltu (čediče), 1cm vysoká,.

Dešifrování egyptských hieroglyfů bylo umožněno až díky Rosettské desce.