Uncategorized

První pomoc popáleniny

Popáleniny patří k nejtěžším úrazům lidské traumatologie. Kronoman, , licence Creative Commons . Obecně jsou závažnější popáleniny způsobené louhem než kyselinou, protože.

Popáleniny a opaření patří k nejčastějším úrazům v domácnosti a často také k těm nejzávažnějším poraněním. Dozvíte se jak se popáleniny hodnotí a jak se podává prní pomoc. Popáleniny a opařeniny jsou poranění, která vznikají působením vysokých teplot na povrch těla.

První pomoc – vážné popáleniny: Při popálení . Tento článek je hlavně věnovaný malým a povrchovým popáleninám, které se rozhodnete léčit doma. Při všech pochybnostech vyhledejte lékařskou pomoc, . Nemoci a poškození kůže, Popáleniny – První pomoc a léčba, X. A právě o první pomoci při úrazech teplem si budeme dneska povídat. Popáleniny vznikají celkem snadno a často.

K popáleninám a opařeninám může dojít během velmi krátké doby. Než okem mrknete, cítíte nesmírnou bolest. Jako jiné rány narušuje kůži a umožňuje vstup choroboplodným .