Uncategorized

Nelze zapnout z pohotovostního režimu (standby) svítí kontrolka

TV po zapojeni do site se rozsviti cervena kontrolka, jakmile chci televizor pustit na televizi nebo na . NELZE ZAPNOUT Z POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU (STANDBY), SVÍTÍ KONTROLKA. NELZE NALADIT KONKRÉTNÍ TV KANÁL (VĚTŠINOU NENÍ VADA TV).

Klíčová slova, TV, televizor, závada, nefunkční, nehraje, nejde zapnout, obraz, zvuk, samsung. STANDBY), SVÍTÍ KONTROLKA; h5NELZE ZAPNOUT Z POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU (STANDBY), NESVÍTÍ KONTROLKA. TV NELZE NALADIT V REŽIMU DVB-T (POZEMNÍ DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ), . DO tak kontrolka se přepne do pohotovostniho režimu a to je vše.

Po několika probliknutí kontrolky zapnutí se televize tváří jako vypnutá dálkovým ovládáním na které ovšem nereaguje. Aktivovala se funkce automatického pohotovostního režimu. AUTO STANDBY na zadním panelu do polohy OFF. Nachází-li se systém v pohotovostním režimu, kontrolka STANDBY svítí červeně. Po zapnutí se na subwooferu rozsvítí kontrolka.

Tlačítko : pro zapnutí a vypnutí kávovaru (po- hotovostní režim stand-by). Přístroj je zahřátý na požadovanou teplotu, jakmile svítí kontrolky a. Nevíte jak tu funkci pohotovostního režimu Direct TV Link používat ? Normálně jsem ho v menu televize – nastavení zapnul a pak dal tu volbu jak tam je tuším načíst.

Tyto všechny zařízení bez televize mají spotřebu ve standby 25W. Nachází-li se systém v pohotovostním režimu, kontrolka. Pokud je projektor zapnutý, nezakrývejte čočku víčkem nebo obdobným krytem. Senzor dálkového ovladače na zadní straně projektoru nelze použít, pokud je na.

Pokud kontrolka STAV svítí po stisknutí tlačítka napájení oranžově, znamená to, že je. Přístroj se zapne až minuty po posledním vypnutí, aby nedošlo k poškození kompresoru. Pokud svítí červená kontrolka, je klimatizace mimo provoz.

Při režimu pouze odvlhčování nelze měnit rychlost ventilátoru, neboť zařízení může pracovat pouze. Toto zařízení nelze použít k telefonování je-li s telefo-. Pokud je přístroj v pohotovostním režimu, svítí červeně.

Pokud je přístroj v režimu TV, svítí zeleně. Poznámka: Během aktualizace softwaru nelze výrobek zapnout.