Uncategorized

Metlička křivolaká

Metlička křivolaká je řídce trsnatá tráva. MetličkaArchivPodobnéMnozí autoři zahrnují do rod Avenella Parl. Metlička křivolaká je indikátorem kyselých půd se zhoršeným rozkladem humusu.

V zastíněném podrostu acidofilních lesů tvoří často souvislé porosty sterilních . Aira caryophyllaea Leers Aira collina (Dumort.) B. Znaky: Volně trsnatá, 30–cm vysoká bylina s lesklými stébly a nápadně křivolakými větévkami. Přízemní listy jsou štětinovité, našedlé nebo zelené.

Avenella flexuosa – Botanická fotogalerie – Prohlížení a vyhledávání fotografií rostlin. Ilustrace: Jindřich Krejča, Rastliny lesov, Obzor 1966. Lipnicovitá, vytrvalá, – cm vysoká, . Metlička křivolaká (Avenella flexuosa); Popis; Stanoviště; Výskyt; Zajímavost; Odkazy; Citace . Metlička křivolaká (Avenella flexuosa L.) Čeleď: Poaceae – lipnicovité. Areál: submediteránní – arkto-alpínský s oceánickou tendencí.

Stáhněte si obrázky označené tagy Tráva, Metlička Křivolaká, Louka z knihovny Pixabay čítající přes 70svobodných fotografií, ilustrací a vektorových . Deschampsia flexuosa) je rostlina z čeledi lipnicovitých. Metlička křivolaká (Avenella flexuosa (L.) Drejer).

Popis a fotografie druhu Avenella flexuosa, metluška krivolaká, metlička křivolaká. Hojný druh světlých lesů, vřesovišť, pastvin rostoucí na vlhkých až vysychavých hubených kyselých rašelinných hlubokých půdách. Deschampsia flexuosa – Metlička křivolaká. Proskurník (Althea officinalis) Název Metlice trsnatá (Bromus sterilis) Metlička křivolaká Bezkolenec (Molinia arundinacea).

Deschampsia flexuosa (Metlička křivolaká): popis, kultivary, návody na pěstování a množení a prodej. Deschampsia flexuosa Aira Avenella Wavy hairgrass Hair-grass Canche flexueuse Metlička křivolaká krivolaká metlice Draht . Metlička křivolaká (Deschampsia flexuosa). Okrasné trávy jsou dokonalým akcentem zahrad.

Kombinujeme je s kvetoucími trvalkami, cibulovinami, dalšími okrasnými rostlinami a keři, nebo tvoříme . V těchto strukturách se v bylinném patru nejhojněji nachází metlička křivolaká, třtina křovištní, hasivka orličí, sedmikvítek evropský, šťavel kyselý, pstroček . Listy jsou úzké a dlouhé, drobné květy se skládají v klásky. Plody zvané obilky mohou být velmi lehké, jako například u metličky křivolaké. Avenella flexuosa), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), šťavel kyselý (Oxalis acetosella) a vzácná plavuň vranec . Dále se vyskytuje několik málo druhů acidofilních bučin a doubrav, např.

Avenella flexuosa), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), . Převažují v nich acidofilní trávy: psineček skalní (Agrostis rupestris), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava nízká (Festuca supina) a bezkolenec modrý . V bylinném patře se jako dominanty uplatňují trsnaté trávy, např. Avenella flexuosa) a kostřava nízká (Festuca supina), a hojně jsou .