Uncategorized

Komaprim 3v1 technický list

Komaprim 3vbáze je syntetická antikorozní barva na železné kovy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají platnosti všechny předchozí verze. Tento dokument má pouze informativní charakter.

Komaprim 3vje syntetická barva s výborným antikorozním účinkem. Hammerite Komaprim 3v- Samozákladový emai, Možnosti aplikace: Váleček Štětec Stříkání. Základní a vrchní antikorozní barva na kov. Vlastnosti Dlouhodobý antikorozní účinek, vysoká odolnost proti .

Jako základní barva je doporučena Komaprim Zinocel, Komaprim 3v1. Vydaním tohto technického listu sa ruší všetky predošlé verzie. Tento dokument má len informačný charakter. U každého zboží si můžete zjistit i jeho dostupnost nebo . Dlouhodobý antikorozní účinek, vysoká odolnost proti . Hammerite Komaprim 3vsamozákladový email 5l 01bílý Hammerite Komaprim 3vsamozákladový email Základní a vrchní antikorozní.

Odstíny, odstínová paleta podle vzorkovnice Komaprim, rozšířená vzorkovnice podle RAL.

Technický list AKROJAS ST , Technologická pravidla AKROJAS ST. Akrojas KOR; Hostagrund S 2160; Komaprim 3v1; Fest B; Superkov; Superfest . TECHNICKÝ LIST KOMAPRIM 3Vbáze Rýchloschnúci Dlhodobá antikorózna ochrana Pripravený k použití bez zákl. BARVY LAKY UNIMAX Nejlepší obchod s barvami HAMMERITE KOMAPRIM 3V1. Barvy na kov Barvy jednovrstvé 2v 3vHAMMERITE KOMAPRIM 3Vsamozákladový email. Hammerite PŘÍMO NA NEŽELEZNÉ KOVY je barva typu 3v která.

Hammerite Komaprim 3vje základní a vrchní antikorozní barva na kov. Technický benzín, obsažený v přípravku, zlepšuje jeho odmašťovací a čisticí vlastnosti. Rychlé lepení podlahových a soklových lišt, parapetů, dřevěných schodnic a . Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu . Technický list (nové okno); pdf Bezpečnostní list (nové okno); pdf .