Uncategorized

Komaprim 3v1 bezpečnostní list

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. Hammerite Komaprim 3v- Samozákladový emai, Možnosti aplikace: Váleček Štětec Stříkání.

Komaprim 3vbáze je syntetická antikorozní barva na železné kovy. POUŽITÍ: Komaprim 3vbáze je syntetická antikorozní barva na železné kovy. Vydáním tohoto technického listu pozbývají platnosti všechny předchozí verze.

Hammerite Komaprim 3vsamozákladový email 5l 02tmavě hnědý Hammerite Komaprim 3vsamozákladový email Základní a vrchní. Jako základní barva je doporučena Komaprim Zinocel, Komaprim 3v1. Hammerite Komaprim 3vsamozákladový email 10l 01šedý Hammerite Komaprim 3vsamozákladový email Základní a vrchní.

BALAKRYL Balakryl Color – natónovaná malířska barva: Bezpečnostní list. Technický list (nové okno); pdf Bezpečnostní list (nové okno); pdf .