Uncategorized

Instalace plynové varné desky

Před instalací a ovládáním této varné desky si pečlivě přečtěte tyto instrukce. Poptávám připojení plynové varné desky Whirlpool AKM 5NA včetně potvrzení odborné instalace a zakoupení potřebného materiálu pro připojení. Připojení elektřiny a plynu musí být v souladu s místními předpisy.

K instalaci varné desky je zapotřebí vícepólový jistič se vzdáleností kontaktů . Plynová varná deska má největší výhodu v tom, že po jejím vypnutí. U plynového spotřebiče musí instalaci provádět odborník s licencí a musí . Před instalaci a použitím spotřebiče si důkladně přečtěte návod k obsluze a prostu- dujte přiloženou dokumentaci.

Kombinovaná a plynová varná deska je určena pro. Instalaci spotřebiče do kuchyňské pracovní desky a jeho připojení k elektrické síti a přívodu plynu . Elektrické a plynové připojení musí odpovídat platným místním předpisům. Při instalaci varné desky použijte vícepólový spínač s minimální vzdáleností kontaktů . Odborná plynařská firma mi provedla připojení plyn.

Instalaci jsem proto reklamoval u plynařské firmy, ale bylo mi . Budeme se věnovat instalacím varných desek značky Baumatic, u ostatních značek však bude situace obdobná. Více informací o varné desce Whirlpool najdete na. Eurotis – venkovní instalace plynu systém Eurogas.

Zafrézování a usazení varné desky do desky GetaCore. Před zahájením montáže a připojením varné desky k plynové instalaci je třeba zkontrolovat, zda plyn . Instalaci zařízení do kuchyňské linky a jeho připojení k síti nebo k přívodu plynu smí provést. SN 64Předpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v budovách. Nejmenší vzdálenost zadní strany varné desky od zadní stěny musí být.

PRůVODCE VAŘENÍm NA PLYNOVýCH VARNýCH DESKÁCH. Instalaci provádíme pouze na připravené rozvody plynu a elektřiny. V případě varné desky je možné domluvit vyříznutí nebo zvětšení otvoru v pracovní desce.

IKEA – LIVSLÅGA, Plynová varná deska, Záruka let. IKEA – LAGAN HGA4K, Plynová varná deska, Integrované bezpečnostní ventily automaticky uzavřou přívod plynu v. Podobně se s využíváním zemního plynu a svítiplynu rozšířily plynové vařiče a sporáky. Přesto se v poslední době objevují i plynové varné desky, u kterých se . Před umístěním, instalací a uvedením přístroje do provozu si . Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti. Model varné desky s dvěma plynovými hořáky a dvěma indukčními zónami podstavná mřížka pro hrnce.

Tento návod k instalaci je platný pro větší . Firma, která montáže provádí se specializuje i na připojení plynových varných desek, zabudování myček a chladniček, připojení praček a sporáků. Praktické rady pro přípravu nábytku, instalace elektřiny, vody atd. Výřez pro varnou desku je obvykle 490x560mm, ale může se lišit dle. U plynových varných panelů umístěte plynový ventil za vedlejší korpus do .