Uncategorized

Chladící emulze bezpečnostní list

Chemický charakter: Chladicí a mazací emulze pro obrábění obsahující minerální oleje, . EUH2Na vyžádání je kodispozici bezpečnostní list. Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list.

Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu. Tato chladící emulze je námi používána k chlazení a mazání při opracování.

Cladící emulze n-Paraffin bezpečnostní list.

Zažádejte si o bezpečnostní listy k produktům TOTAL. Nemrznoucí chladící kapalina pro všechny druhy motorů včetně hliníkových na bázi. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu. Přípravek pro zvýšení pH řezné a chladící kapaliny. Instrukce uváděné v bezpečnostních listech musí být bezpodmínečně striktně dodržovány!

Kompletní řada vodou mísitelných chladících řezných kapalin pro obrábění a broušení železných i neželezných kovů.

Chladící a řezné emulze švýcarské firmy MOTOREX používá a doporučuje většina renomovaných výrobců obráběcích strojů především pro jejich vysokou . COOLcut Standard – univerzální chladící a mazací emulze. Bezpečnostní list COOLcut Standart Velikost: 162. Předpokládané použití: Biocid na vodní bázi pro chladící emulze. Bezpečnostní list je dostupný v souladu s regulací (EC). Třída ohrožení vod – emulze WEC: – mírně ohrožující vodu.

AG COOL B 5je polosyntetická, vodou mísitelná chladicí kapalina se středně vysokým obsahem minerálního oleje, která vytváří stabilní emulzi v širokém spektru tvrdosti a složení běžných vod s. BITOL SB – Řezné biooleje a emulze na zpracovaní kovů. Emulze je stabilní, ma výborné chladící vlastnosti a dlouhodobou ochranu proti.